Boşanma ve Velayet Davaları

Boşanma ve velayet davaları zorlu bir hukuki süreçtir. Eşler arasında yaşanan uyuşmazlıklar bu sürecin karmaşıklığını artırarak içinden çıkılması zor bir hale dönüştürebilir. Mağduriyetler yaşanmaması ve bu sürecin olumlu yönde çözülmesi için somut deliller gereklidir. Real Dedektif, davanız için gerekli delilleri en kısa sürede temin eder. 7/24 bize ulaşarak özel dedektif tutabilir, yenilikçi yaklaşımlarımızın etkili gücü ile dava sürecinde size destek olacak somut delillere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Açma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma davası açma nedenleri, aile birliği temellerinin sarsıldığının gösteren ve Medeni Kanun’da belirtilmiş sebeplerdir. Aile Hukuku’na göre boşanma davası açmak için şu nedenlere sahip olmanız gereklidir:

  • Zina
  • Cana kast
  • Evi terk
  • Haysiyetsiz yaşam sürülmesi
  • Suç işleme
  • Şiddetli geçimsizlik
  • Aile içi şiddet
  • Onur kırıcı davranışlar
  • Akıl sağlığının kaybedilmesi

Boşanma ve Velayet Davalarında Delil Toplamak Neden Önemlidir?

Boşanma ve velayet davaları görülürken, davaya konu olan nedenlerin ispatı gereklidir. Eşler arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü pek çok hususta anlaşmazlıkların çözüldüğünü gösterir ve çiftlerin her ikisinin de boşanmayı kabul etmesi nedeniyle dava süreci kısalmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise anlaşmazlıkların çok olması, haklılığın mahkemede ispatlanmasını gerekir. Mahkeme ise somut delillere göre kararını şekillendirmektedir.

Nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet gibi konularda kanunca çizilen sınırlar kesindir. Ayrıca kanun, yukarıda sıralanan boşanma nedenlerinin var olmasına ve ispatlanabilmesine göre karar verilmesini öngörmektedir. Açılan davalarda gerek boşanma nedeni, gerek taleplerin mesnet olacağı iddiaların ispatlanması önemlidir. Bu noktada mahkemeye sunulacak kanıtların toplanması için dedektiflik hizmetlerine başvurulması önemlidir.

Tek başına delil elde etmek bir anlam ifade etmez. Delillerin hukuka uygun olarak temin edilmesi gereklidir. Haklılığınızı mahkemede ispatlayarak boşanma davası sürecini hızlandırmak ve Medeni Kanun’da belirtilen haklarınızın tamamından yararlanmak için Real Dedektiflik ile çalışabilirsiniz. Boşanma ve velayet davaları için geliştirilen özel dedektiflik hizmetimizle dava türü ne olursa olsun hak ve menfaatlerinizi korumanıza yardımcı olarak güçlü delillere sahip olabilirsiniz.

Boşanma ve Velayet Davaları İçin Delil Nasıl Toplanır?

Delil toplama sürecinde hukuki geçerliliğin önemine yukarıda değinmiştik. Özel dedektif yaklaşımlarında bu ilkeye hassas davranarak, gizlilik içinde çalışmasını yürütmektedir. Boşanma ve velayet davaları için yürütülen delil toplama sürecinde sanal ve fiziki takip aşamalarından destek alan dedektifler, arşiv taraması yaparak elde etmesi gereken delilleri çeşitlendirir.

Boşanma veya velayet talep nedenine göre delil toplama süreci farklı şekillerde yönetilmelidir. Gerçek bir dedektifle çalıştığınızda paylaştığınız ön bilgiler ve şüpheleriniz, sürece yön vermesi açısından önemlidir. Dedektifin gizli çalışabilmesi, güçlü bağlantılara sahip olması ve teknolojik altyapısının yeterli olması bu noktada önemlidir. Real Dedektif ile çalışarak en kısa sürede davada haklılığınızı gösterecek somut delillere ulaşabilirsiniz.

Boşanma ve Velayet Davaları İçin Nereden Dedektif Tutmalıyım?

Boşanma ve velayet davaları için delil toplama süreci, profesyonel bir yaklaşım ister. Temin edilen delillerin eşe fark ettirilmeden toplanacak olması, bireysel olarak sizin bu aşamaları tamamlamanızın önündeki en büyük engeldir. Dedektif, eşiniz tarafından tanınmayan ve bu alanda deneyim sahibi profesyoneldir. Real Dedektif, 81 ilde faaliyet gösterebilme becerisi ve güçlü kadrosu ile en hızlı sürede ihtiyacınız olan somut delillere ulaşır. Bizimle çalışarak boşanma ve velayet davaları için hangi delillerin gerekli olduğu ve delillerin elde ediliş yöntemlerindeki tecrübemizden yararlanarak haklılığınızı ortaya koyabilirsiniz.