Personel Araştırması

Real Dedektiflik olarak, faaliyet alanlarımız içerisinde bulunan personel araştırması profesyonel olduğumuz bir konudur.

Her firma bir gizlilik politikasına sahiptir ve çalışan personelin konumu ne olursa olsun buna uyması gerekir. Bu konu da gelen talepler arasında, personelin sektörde farklı şirketlerle iletişimde olup olmaması çok önemli bir konudur. Konunun önemi düşünüldüğünde önlem almak zorunlu bir durumdur.

Personel araştırması konusunda bir başka konu da yapılan işin takibi konusudur. Bu konu da hizmet sunan özel dedektif büromuz hiçbir ayrıntıyı atlamadan çalışır. Çalışma alanında aksamalar var ise bunlar tespit edilir ve raporlanır. Yine personelin iş saatleri dışında şirket politikası ile ters düşen bir durumu var ise tespitler yapılır.

Konuyu en temel hatlarıyla birer birer ele alırsak
-Kritik bölümlerde bulunan personelin denetimi ve farklı firmalar ile olan temasları

-Şirket içi alınan kararların gizliliği

-Şirket kaynaklarının amacına uygun kullanımı

-Taşeron firmaların denetimi

-Hastalık/Mazeret izni doğrulama

-İş kayıplarının nedenleri ve önlenmesi

-İşe alınacak personelin geçmiş tecrübe doğrulaması

İş dünyasında değişen rekabet şartları bu tür araştırmaları kaçınılmaz kılıyor. Firmanız adına yapılacak personel araştırması size çok yardım edecek tek kazançlı çıkacak yine siz olacaksınız.

Tüm bunların haricinde konuyla ilgili almanız gerekli olan kalıcı önlemler de üretiyoruz. Kontrol mekanizması ne kadar iyi çalışırsa zarar bir o kadar az olacaktır.

Özel dedektif büromuz, geçmişten gelen bilgi birikimi ile bu alanda uzman destek sunmaktadır. Denetim mekanizması hakkında yapacağımız öneriler, sizi bir adım ileriye taşıyacak türden olacaktır.

Özel dedektif büromuz gerekli araştırmayı tüm detaylarıyla yaparak, konuyla ilgiliki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olurlar.